• .

    •  

     Prawidłowy rozwój mowy jest podstawą do kształtowania i rozwoju osobowości dziecka. Dzięki rozumieniu poznaje ono otaczający je świat, a dzięki umiejętności mówienia potrafi wyrazić swoje spostrzeżenia, pragnienia, uczucia oraz przeżycia. Małe dziecko nabywa mowę od swojego otoczenia, dlatego bardzo ważne jest, aby otoczenie to było stabilne i stymulujące. Przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej rozwój mowy dziecka powinien być zakończony, inaczej dziecko może napotkać na trudności w nauce czytania
     i pisania, a tym samym narażone jest na osiąganie niepowodzeń szkolnych.


     Terapię logopedyczną w Szkole Podstawowej im. Jan Pawła II

     prowadzi Sonia Szymańska
      

     GODZINY  PRACY  LOGOPEDY     Wtorek

     9.15-10.30


     Czwartek

     7.45-9.15 

      12.30-13.15


     Piątek

     9.15- 10.00

     12.3013.15

      

      

      

      

      

      
     Do zadań logopedy należy:

     1. Diagnozowanie stanu mowy dzieci w tym prowadzenie logopedycznych badań przesiewowych w oddziałach przedszkolnych i klasie pierwszej (wrzesień).
     2. Organizowanie pomocy logopedycznej.
     3. Prowadzenie systematycznej terapii logopedycznej.
     4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.
     5. Udzielanie porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom w zakresie stymulowania rozwoju mowy dzieci i eliminowaniu powstających zaburzeń.
     6. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie
   • sekretariat@spstraczno.edu.pl
   • i.barczak@spstraczno.edu.pl
   • +48 67-258-12-24
   • Strączno 53 78-642 Straczno
 • Galeria zdjęć

   brak danych