• Pedagog szkolny

    • PEDAGOG SZKOLNY

      

      

     Kilka słów od pedagoga…

     Prawidłowe wychowanie dziecka to sposób, w jaki wprowadzimy naszą pociechę w dorosłe życie. Odpowiednie metody wychowawcze pozwalają ukształtować charakter dziecka i sprawić, że będzie potrafiło odnaleźć się w grupie rówieśników, być samodzielne i radzić sobie z problemami w konstruktywny sposób. Ważne jest, aby w ten świat umiejętności  wprowadzać je już od  najmłodszych lat.

     Popularne w ostatnich latach jest wychowanie bezstresowe. Nie jest to jednak najlepszy pomysł, ponieważ dziecko, któremu nie stawiamy żadnych granic, w przyszłości będzie przekonane, że wszystko mu się należy i może brutalnie zderzyć się z rzeczywistością. Ponadto takie dzieci szybko uczą się manipulowania innymi, co odbija się negatywnie przede wszystkim na rodzicach i wychowawcach.

     W poprawnym wychowaniu dziecka najważniejsza jest konsekwencja w działaniu i nie uleganie próbom manipulacji. Należy też przygotowywać dziecko do dorosłego życia poprzez przydzielanie  mu odpowiednich do wieku obowiązków.

     Dziecko należy chwalić za każdy sukces i nie mieć pretensji za porażki. Nie powinno się jednak przekupywać pociechy, np. słodyczami lub pieniędzmi za każdą dobrą ocenę w szkole. Wówczas dziecko nauczy się, że w życiu zawsze jest jakaś nagroda i będzie mieć zaburzony system motywacji. W przypadku złego zachowania, należy zawsze zwracać uwagę, ale nie podnosić głosu. Każde ukaranie musi być uzasadnione, trzeba też zawsze wytłumaczyć dziecku, co zrobiło źle i jak może to naprawić w przyszłości.

     Największe problemy wychowawcze dziecko sprawia zazwyczaj w okresie dojrzewania, choć oczywiście sporo jest nastolatków, którzy nie przechodzą tzw. okresu buntu. Dziecko, które zaczyna wkraczać w dorosłość, spotka na swojej drodze wiele pokus, może też spotkać nieodpowiednie towarzystwo. Rodzicu – pozwól mu to wszystko poznawać, ale bądź obok ze swoją czujnością, uwagą i pomocną dłonią Trzeba pamiętać, że dojrzewanie to przede wszystkim burza hormonów, dlatego nastolatek nie zawsze zachowuje się racjonalnie i tak, jak byśmy tego chcieli.

     Wychowanie dziecka- ani tego młodszego, ani starszego  nie jest łatwym zadaniem, ale dobrze jest poznać wszystkie najważniejsze zasady i ukształtować wspaniałego człowieka, który odniesie wiele sukcesów w przyszłości.

     Rodzicu – pedagog w szkole to osoba, która wspiera i pomaga. Przyjdź, rozmawiaj, szukaj rozwiązań, kiedy Twoje dziecko doświadcza trudności .

     Razem możemy więcej!

      

     Pedagogiem  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

     jest Katarzyna Wenio-Czapska
     (terapia pedagogiczna, socjoterapia, zaburzenia emocjonalno-społeczne)

      

     GODZINY PRACY PEDAGOGA

      

     Pedagog szkolny przyjmuje każdego dnia 

     w godz. 8.00-15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

      

       Do zadań pedagoga należy:

     1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

     2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

     3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

     4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

     5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

     6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

     7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

     8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.

      

     TELEFONY ZAUFANIA:

     • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54,
      tel. 67 345 05 36
     • Niebieska Linia 
      Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
      0 800 120 002 (połączenie bezpłatne) czynny: sob., niedz. godz. 10-16.
      0 801 120 002 czynny: pn.-pt. godz. 10-22, w niedziele i święta 10-16
     • Telefon zaufania dla rodziców, których dzieci piją alkohol  0 801 140 068 czynny w godz. 16-21
     • Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym tel. 0 801 199 990
     • Stowarzyszenie KARAN - pomoc w problemach związanych z narkotykami
      0 800 120 289 (połączenie bezpłatne) czynny w godz. 10-17
     • Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki–Narkomania 0 801 199 990 czynny w godz. 16-21
     • Telefon zaufania tel. 988
     • Policja 997
     • Straż pożarna 998
     • Pogotowie ratunkowe 999

      

     W każdej ważnej dla dziecka sprawie, spotkam się z Państwem w dogodnym terminie - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 67 258 12 24.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strącznie
   • sekretariat@spstraczno.edu.pl
   • i.barczak@spstraczno.edu.pl
   • +48 67-258-12-24
   • Strączno 53 78-642 Straczno
 • Galeria zdjęć

   brak danych